KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

WYDZIAŁ OPERACYJNY i KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

MŁODSZY INSPEKTOR
mł. asp. mgr inż. Jakub MICHAŁOWSKI

STARSZY TECHNIK

mł. ogn. mgr Rafał KALINKIEWICZ

Tel. 91 384 77 39

SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKICH

KIEROWNIK SEKCJI
asp. Norbert RUDZKI

TECHNIK

st. sekc. Katarzyna KRETKIEWICZ

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FINANSOWYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka KMIECIK

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KADROWYCH

STARSZY SPECJALISTA

kpt. Edyta GAWLIK

SAMODZIELNIE STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNYCH

SPECJALISTA

Lidia BOJAR