przejdź do treści
UE

Przywrócenie obsługi bezpośredniej w punktach nieodpłatnych porad prawnych
Od 12 lipca 2021 r. zostaje przywrócona obsługa bezpośrednia w punktach nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu gryfickiego.

Aby skorzystać z porady należy dokonać rejestracji:

1) pod nr telefonu 91 384 30 48
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
2) przez stronę: https://np.ms.gov.pl
3) na adres: npp@gryfice.pl

UPRAWNIENI

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. UWAGA! Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku - dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

REJESTRACJA Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 91 384 30 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) lub na stronie https://np.ms.gov.pl/, a także pod adresem: npp@gryfice.pl.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. Wniosek wraz z oświadczeniem o poradę za pomocą środków porozumiewania na odległość należy przesłać na email: npp@gryfice.pl

DO POBRANIA:
- Oświadczenie o braku środków na odpłatną pomoc prawną
- Wniosek o poradę na odległość
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Lista jednosek poradnictwa

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – PUNKT NR 1

PUNKT PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Z SIEDZIBĄ

UL. DWORCOWA 18 89-632 BRUSY

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3 Maja 1

72-320 Płoty

poniedziałek

w godz.

od 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Koszarowa 4

72-300 Gryfice

wtorek

w godz.

od 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE/

MEDIACJA

czwartek

w godz.

od. 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Daszyńskiego 26

72-320 Trzebiatów

środa

w godz.

od 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Urząd Gminy ul. Długa 48

72-304 Brojce

piątek

w godz.

od 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – PUNKT NR 2

PUNKT PROWADZONY PRZEZ SAMORZĄDY PRAWNICZE: OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ ORAZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3 Maja 1

72-320 Płoty

poniedziałek

w godz.

od 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

specjalizacja: prawo rodzinne

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Koszarowa 4

72-300 Gryfice

wtorek

w godz.

od 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

czwartek

w godz.

od. 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/MEDIACJA

specjalizacja: prawo rodzinne, prawo własności, prawo rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Daszyńskiego 26

72-320 Trzebiatów

środa

w godz.

od 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

co druga środa specjalizacja: prawo spadkowe

co druga środa MEDIACJA

Gminny Klub Kultury

ul. Osiedlowa 18

72-343 Karnice

piątek

w godz.

od 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/MEDIACJA

specjalizacja: prawo spadkowe

 

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA