przejdź do treści
UE
dnia 05.09.2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Pobierowie stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 )

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 233 o powierzchni 1,3690 ha

w Pobierowie przy ul. Grunwaldzkiej 13 w gminie Rewal

Lp

Oznaczenie działki

 

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

w ha

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zł)

Cena zwolniona z podatku Vat

Wadium

(zł)

 

 

1

 

 

320507_2.0001.233

SZ1G/00023452/1

1,3690

 

 

Nieruchomość położona w miejscowości turystycznej, na wprost zejścia na plażę. Działka zabudowana 5 budynkami innymi, w tym budynkiem wczasowym o pow. użytkowej 1011,40m2, świetlicą o pow. użytkowej 306,11m2, 3 budynkami letniskowymi, o łącznej pow. użytkowej 162 m2. Ośrodek wczasowy nieczynny od około 9 lat. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

 

Teren działki jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i został oznaczony symbolem 60Utgh - tereny usług turystycznych, gastronomii i handlu, 15% powierzchni zabudowy + 5% na lokalizację usług odnowy biologicznej. Wysokość zabudowy do 12 m.

 

 19 500 000

 

 

 3 000 000

 

 

Przetarg odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 1200 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Okazanie nieruchomości należy uzgodnić pod nr tel. 507 752 480

 

Termin wpłaty wadium do 21 listopada 2022 r.

 

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 21 listopada 2022r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod nr 91 38 424 07.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA