przejdź do treści
UE
dnia 27.06.2024 roku

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze

Położenie nieruchomości

Część działki nr

Powierzchnia gruntu dzierżawnego

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Czynsz roczny brutto

(zł)

Okres dzierżawy

Obręb

Wołczyno

gm. Gryfice

39/1

40

42

41

43

 

1,10 ha

0,05 ha

0,07 ha

0,04 ha

0,06 ha

 

Grunty oznaczone

w ewidencji gruntów

symbolami:

R, S-R, Br, Ł - grunty orne, sady, grunty rolne zabudowane, łąki

 

SZ1G/00042904/4

SZ1G/00041352/2

SZ1G/00041352/2

SZ1G/00040280/9

SZ1G/00040280/9

 

Dla działek nr 39/1, 40, 41, 42, 43 - obręb Wołczyno nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfice:

- dla działki nr 39/1, 40, 41 - obszar zdegradowany, obszar rolny o wysokiej klasie bonitacyjnej;

- dla działek 42 i 43 - obszar zdegradowany - MU1 - obszar zabudowy mieszkaniowej

i usługowej na obszarach wiejskich (projektowane).

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolne

732,00

płatny do:

30 września każdego roku

 

5 lat

Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku nieogłoszenia wskaźnika cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 27.06.2024 r. do 19.07.2024 r.

Starosta

Ryszard Chmielowicz

Gryfice, dnia 18 czerwca 2024 r.powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA