przejdź do treści
UE
Wybierz:     Otwarte konkursy ofert     /     Organizacje pożytku publicznego     /     Informacje dodatkowe     /     Kontakt

Darmowy Program PIT dostarcza firma:
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia.

Do pobrania:

- uchwała

- załącznik do uchwały


Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r, zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania:

1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia.

Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia wraz z obowiązującym wzorem oferty na realizację zadania publicznego.

Do pobrania:

- uchwała

- wzór oferty


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania w zakresie wspierania, upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia.

Do pobrania:

- uchwała

- załącznik do uchwały


Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w roku 2022.

Do pobrania:

- informacja


Ogłoszenie

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w 2022 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej >

- Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka komisji konkursowej >

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r, zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania:

1. w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

oraz

2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia.

Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia wraz z obowiązującym wzorem oferty na realizację zadania publicznego.

Do pobrania:

- oferta realizacji zadania publicznego

- uchwała Zarządu Powiatu Gryfickiego


Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania w zakresie wspierania, upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia.

Do pobrania:

- Uchwała Zarządu

- Załącznik do Uchwały


Otwarte konkursy ofert


Ogłoszenie o wyborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w roku 2021.

Do pobrania:

- ogłoszenie


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w 2021 r.

Do pobrania:

- ogłoszenie

- formularz zgłoszeniowy


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r, zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w formie powierzania lub wsparcia realizacji zadania:

1. w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

oraz

2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia.

Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia wraz z obowiązującym wzorem oferty na realizację zadania publicznego.

Do pobrania:


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego".

Do pobrania:

- ogłoszenie


Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

- informacja o wynikach

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na “Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej:

uchwała


Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na: "Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” przez organizacje pozarządowe.

Do pobrania:

- ogłoszenie konkursu

- formularz ofertowy

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4


Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Do pobrania:

- ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

formularz zgłoszeniowy nabór kandydatów

 


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania, upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz  zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia w 2020 roku.

Do pobrania:

- ogłoszenie

 


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania, upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Do pobrania:

- Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w 2020 r.

Do pobrania:

- ogłoszenie

- formularz zgłoszeniowy


Informacja o wznowieniu otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o wznowieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe w 2020 roku. Szczegóły dotyczące nowego terminu składania ofert oraz treść ogłoszenia znajdą Państwo w poniższych plikach.

Do pobrania:

- oferta na realizację zadania publicznego

informacja o wznowieniu otwartego konkursu ofert


Informacja o bezterminowym zawieszeniu otwartego konkursu ofert
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Zarząd Powiatu Gryfickiego podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie wspierania i upowszechnienia inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe w 2020.
O szczegółach oraz ponownej możliwości składania ofert będą Państwo informowani na bieżąco.


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 688 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Do pobrania:

- Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2)

- Oferta realizacji zadania publicznego


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Do pobrania:

- wyniki otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku. 
Do pobrania:

- wyniki otwartego konkursu ofert


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w 2019 roku.
Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Formularz zgłoszeniowy

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 688 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Do pobrania:

Wzór oferty na realizację zadania publicznego
Uchwała Zarządu Powiatu Gryfickiego


Ogłoszenie
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku.
Do pobrania:
- Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert „Partnerstwo dla Wolontariatu”

Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Celem Konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu jest wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu.

Konkurs kierowany jest do:

· organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;

· osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

· spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 175 380 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od lipca 2019 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrani Partnerzy zorganizują aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 29.04.2019 do 20.05.2019 do godziny 14:00.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pod adresem poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Dokumenty konkursowe w tym regulamin są dostępne pod adresem:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/konkurs-partnerstwo-dla-wolontariatu-2/

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w 2019 roku.

Do pobrania: 

- Informacja o wynikach


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w 2019 roku.

Do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze kandydatów

Formularz zgłoszeniowy


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego
- Uchwała Nr 47.27.2019 Zarządu Powiatu w Gryficach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertOgłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na realizację w 2017 roku zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie o unieważnieniu konkursuNabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w roku 2017.

Do pobrania:

- ogłoszenie naboru
Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- uchwała zarządu
- wzór oferty


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie o wynikach


Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- uchwała zarządu
- wzór oferty


Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie uchwały Nr V/45/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2015 r., wybrano do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu ofertę: Stowarzyszenia "Gryf Arena" ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice.
Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego" wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia "Gryf Arena". Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej oraz wybrała ofertę. Wysokość środków publicznych przyznana na realizację zadania: 50.000,00 zł

 


Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

W dniach od 23 lutego do 02 marca br. z inicjatywy Zarządu Powiatu Gryfickiego, zgodnie z uchwałą NR IV/36/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone były konsultacje Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie Powiatu Gryfickiego i miasta Gryfice organizacje pozarządowe. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz formularz, za pomocą którego można było zgłaszać uwagi i propozycje do Programu dostępne były na stronie internetowej Powiatu Gryfickiego: www.gryfice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, zamieszczonym pod adresem: http://spow.gryfice.ibip.pl/public/w zakładce "konsultacje społeczne" oraz można było przesłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Propozycje i uwagi do projektu Programu można było zgłosić też w formie elektronicznej na adres: katarzyna.majewska@gryfice.pl

W wyznaczonym terminie konsultacji - do 02 marca br. nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag.

 


Otwarty konkurs ofert

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowrzechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie konkursu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

- uchwała Zarządu Powiatu o ogłoszeniu konkursu

- wzór oferty na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĹşn. zm.) Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 452/169/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r., wybrano ofertę: Stowarzyszenia "Gryf Arena" ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice.

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego" wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia "Gryf Arena". Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej oraz zaopiniowała pozytywnie ofertę. Wysokość środków publicznych przyznana na realizację zadania: 60.000,00 zł


Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sąsiady - Trzebiatowskie Spotkanie kultur"
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA