przejdź do treści
UE
z dnia 30.11.2022 roku

LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatu Gryfickiego odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji.
 
Podczas obrad oficjalnie została przywitana nowa Radna Pani Wiesława Saran, która przejęła mandat po radnym Panu Leszku Stule.
 
Po stwierdzeniu qworum, przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami podjęto następujące uchwały Rady Powiatu:
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/269/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
  • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/270/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030.
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/291/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego. (I) i (II).
  • w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/292/2022 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gryfice.
  • w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfickim i Powiatem Łobeskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  • w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  • 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.
  • Przedstawiono informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego
  • Przedstawiono informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.
 
Uchwałą Rady Powiatu powołano członków Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej w osobach Marian Maliński, Józef Gandurski oraz Grzegorz Burcza. Nowym przewodniczącym w/w komisji został radny Józef Gandurski.
 
Uchwałą Rady Powiatu powołano radną Joanne Duzinkiewicz na członka Komisji
Statutowej.
 
Po Interpelacjach i zapytaniach radnych, informacjach i komunikatach Przewodniczącej Rady oraz wolnych wnioskach obrady zakończono.< powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA