przejdź do treści
UE

Ryszard Chmielowicz
Ryszard Chmielowicz
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Waldemar WawrzyniakWaldemar Wawrzyniak
Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu

Krzysztof Malicki
Krzysztof Malicki
Członek Zarządu Powiatu

Ryszard Maliński
Ryszard Maliński
Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Brożyński.jpg
Krzysztof Brożyński
Członek Zarządu Powiatu


Informacje z posiedzeń Zarządu:


Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 07.02.2019 roku

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie. Przyznał środki finansowe na wyjazd drużyny szkolnej na IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim, które odbędą się w dniach 1 – 4 kwietnia 2019 r. Patronat nad w/w Mistrzostwami objęli m.in. - Minister Obrony Narodowej, - Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - Zachodniopomorski Kurator Oświaty - Komendant Centrum Szko...

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 17.01.2019 roku

Zarząd Powiatu Gryfickiego przyznał środki niezbędne do funkcjonowania Szkolnego Koła Strzeleckiego „Herbert", działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie. Środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie przejazdu na treningi i zawody strzeleckie, które są organizowane na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Gryficach. Podjął uchwałę na mocy, której pozytywnie opiniuje projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty ...

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 10.01.2019 roku

Zarząd Powiatu Gryfickiego zdecydował o zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków na zakup elektronicznego systemu rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryficki. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2010 zawierać będzie procedury dla absolwentów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych. Elektroniczny system naboru pozwoli odpowiedzieć na potrzeby społeczne - informatyzacji usług oraz zagwarantuje, że proces naboru przebiegać będzie według jasnych i...

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 04.01.2019 roku

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Gryfickiego Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wraz z Zarządem Powiatu Gryfickiego przychyliła się do wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach dotyczącego zakupu 20 sztuk czujek tlenku węgla i dymu. Urządzenia trafią do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, gdzie następnie podczas interwencji związanych m.in. z podejrzeniami podtruć tlenkiem węgla zostaną przekazane najbardziej potrzebując...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 13.12.2018 roku

Zarząd zaakceptował projekty porozumień z Gminami: Trzebiatów, Płoty i Gryfice, na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych na rok 2019. Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych w Gryficach - Sławomir Ruszkowski przedłożył członkom Zarządu projekty porozumień na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych na rok 2019. Dyrektor wyjaśnił, że w przypadku: Gminy Trzebiatów - przedmiotem porozumienia jest całoroczne utrzymanie dróg powiatowych wraz z chodnikami oraz dwóch ści...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 10.12.2018 roku

Zarząd zatwierdził wynik przetargu na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfickiego z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfickiego na okres od 01.03.2019 do 28.02.2022". w części I zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia - złożone zos...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 05.12.2018 roku

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek: dyrektora Wydziału Edukacji i wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczanego na wyposażenie pracowni szkolnych w ramach realizowanego projektu „Rozwój kompetencji kluczowych - gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim", tj.: wyposażenie pracowni biologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie, wyposażenie pracowni matematycznej w Liceum Ogólnoks...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 30.11.2018 roku

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Gryfickiego w 2019 r. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiło Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Realizacja zadania publicznego będzie przebiegać przez 5 dni w tygodniu, w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek w Gr...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 28.11.2018 roku

Zarząd Powiatu upoważnił dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach do przeprowadzenie postępowań w trybie usług społecznych na organizację kursów zawodowych wraz z certyfikacją, dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: pomoc kuchenna, krawiec, operator wózków jezdniowych, barman. ...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 26.11.2018 roku

Zarząd Powiatu przyjął i przekazał do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/316/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 października 2018 r. Zmiany dotyczące określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wprowadzone w związku z pismem z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach informującym o niewykorzystaniu kwoty przeznaczonej na finansowanie kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnospra...

czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA