przejdź do treści
UE
dnia 10.11.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                           i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Pniewo

gmina Płoty

 

 

 

 

 

 

 

182/3

183/1

 

 

 

 

0,2523

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca grunty orne RIVa położone przy głównej drodze przebiegającej przez Pniewo.

 

SZ1G/00004571/2

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Płoty stanowiące załącznik nr 1 do  Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach  z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII/327/2021 Rady Miejskiej w Płotach z 30 listopada 2021r.  zgodnie z którym ww.  działki znajdują się na obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją uzupełniającą.

 

 

 

45 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA