przejdź do treści
UE
dnia 05.02.2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                           i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Wicimice, gmina Płoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0100

Niezabudowana nieruchomość gruntowa o nr 273 położona jest w centrum miejscowości Wicimice, graniczy z działkami o nr 272, 274 i 275. Działka                      o bardzo małej powierzchni, nieregularnym, trójkątnym kształcie z dostępem do drogi publicznej   (dz. nr 272). Teren działki jest płaski, pokryty roślinnością trawiastą i wylewką betonową. Teren jest nieogrodzony patrząc od strony działki nr 272 stanowiącej drogę.

SZ1G/00038773/5

Aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki                  o numerze  geodezyjnym 273 objętej KW SZ1G/00038773/5 w obrębie Wicimice. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty przyjętym Uchwałą  Nr XLIII/327/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.11.2021 r.  działka  znajduje się na obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej z funkcjami uzupełniającymi.

 

 

 

 

 

 

3 810,00 zł

obręb Płoty-3, gmina Płoty

 

 

 

 

 

458/1

 

 

 

 

 

0,0179

Działka 458/1 obręb Płoty-3 graniczy z działkami o nr 360, 409, 458/2 i 458/6. Położona jest w centrum Płotów, przy głównym ciągu komunikacyjnym tj. ulicy Wojska Polskiego. Działka została wydzielona i wyłączona z pasa drogi wojewódzkiej i utraciła status drogi publicznej, zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie sygn. ZZDW-11.072.20.2021.KS z dnia 30.09.2021 r.    Działka posiada podłużny kształt, cześć terenu została zabudowana wjazdem i wyjazdem, z i do stacji benzynowej ORLEN.  Teren działki jest płaski, nieogrodzony, w części pokryty roślinnością trawiastą.

SZ1G/00040007/2

Aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki                  o numerze  geodezyjnym 458/1 objętej KW SZ1G/00040007/2 w obrębie Płoty-3. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty przyjętym Uchwałą  Nr XLIII/327/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.11.2021 r.  działka  znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny komunikacyjne. Działka została wyłączona z pasa drogi wojewódzkiej i utraciła status drogi publicznej.

 

 

 

 

 

 

9 630 ,00 zł

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 5 lutego  2024 r. do dnia  26 lutego 2024 r.

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA